SERVICE MANAGER IT (Area Sistemes) Barcelona.

Barcelona School of Management (UPF), precisa incorporar al seu equip de professionals a un GESTOR DE SERVEIS IT.

 

En dependència del Director de IT,  serà l’única persona de l’àmbit d’Administració de Sistemes i Seguretat i, a la vegada, coordinarà l’àrea de Service Desk, formada actualment per 3 tècnics.

 

Experiència

 • El candidat haurà d’acreditar més de 2 anys d’experiència com a tècnic i més de 2 anys com a gestor en l’àmbit de l’Administració de Sistemes, en entorns amb nombrosos servidors virtuals i físics, infraestructura de xarxa local i connexió a Internet, sistemes de backup, etc.
 • També caldrà que hagi tingut experiència com a tècnic o com a gestor en algun dels següents àmbits:
  • Service Desk: En l’àmbit del workplace o lloc de treball (equips i serveis d’usuari)
  • Seguretat: En relació a firewalls, polítiques de Windows / Active Directory, plans de continuïtat, auditories de seguretat, gestió de software antivirus, etc.
 • És imprescindible que hagi gestionat equips de persones durant més de 2 anys

 

Funcions

 • Definir i gestionar la implementació de l’arquitectura de sistemes i xarxes
 • Gestionar i assegurar el correcte lliurament de serveis de l’àrea recolzant-se en proveïdors de serveis gestionats, SaaS i IaaS i de forma alineada a les necessitats del negoci
 • Realitzar les tasques d’Administració i Operació de Sistemes que siguin necessàries per complementar la tasca dels proveïdors
 • Definir i implantar les polítiques de seguretat (àmbit tecnològic) més adequades pel negoci
 • Assegurar la continuïtat del negoci a través de la definició i implementació de polítiques i sistemes de tolerància a falles, backup i gestió del coneixement (documentació, inventari, contrasenyes, etc.)
 • Definir i coordinar la implementació dels llocs de treball dels empleats (màquines, S.O., eines, polítiques, etc.)
 • Gestionar l’equip i servei de Service Desk
 • Gestionar els proveïdors, el pressupost i les compres de l’àmbit

 

Breu descripció de l’àmbit que gestionarà

 

 • Infraestructura de sistemes i comunicacions:
  • CPD físic al mateix centre de treball, però en procés de migració a SaaS i IaaS
  • Active Directory i Office 365
  • Servidors Windows i Linux sobre infraestructura de virtualització VMWare (6 hosts d’infraestructura, 50 servidors virtuals, cabines de disc, etc.)
  • Xarxa local i connectivitat amb Anella Científica / RedIris i Internet
  • Serveis amb disponibilitat 24×7

 

 • Service Desk i lloc de treball:
  • Service Desk format per 3 persones
  • 120 empleats
  • Assistència presencial a 34 aules docents i 9 aules informàtiques
  • Incidències provinents de:
   • Aules
   • Empleats (1er nivell aplicacions, lloc de treball, etc.)
   • Alumnes (credencials, problemes, etc.)
  • Total: 450 equips d’usuari

 

 • Seguretat:
  • Xarxa d’empleats
  • Xarxa docent amb serveis específics per aquesta xarxa (fitxers, AD, etc.)
  • Serveis on-premise accessibles públicament: Webs, portal de gestions administratives per a estudiants, blogs, antic sistema d’enquestes, SSO, etc.
  • Serveis on-premise interns: ERP, Datawarehouse, file server, AD, etc.
  • Serveis SaaS: plataforma educativa LMS, CRM, Borsa de treball i pràctiques, plataforma Alumni, Office 365, etc.

 

 • Altres:
  • Gestió de projectes transversals al negoci relacionats amb el seu àmbit:
   • Implantació d’eines de productivitat d’usuari (Office 365, Trello, Slack, etc.)
   • Definició de polítiques corporatives, com ara, continuïtat del negoci, polítiques sobre emmagatzemament de fitxers (unitats de xarxa, espais al núvol, etc.), polítiques de seguretat, etc.

Coneixements

 • Tecnològics:
  • Administració de servidors Windows i Linux
  • Serveis: Active Directory, DNS, DHCP, IIS i/o Apache, etc.
  • Infraestructura de virtualització amb VMWare
  • Infraestructura xarxa: dispositius, cablejat, switching, routing, wifi, etc.
  • Sistemes d’emmagatzemament i backup
  • Seguretat: clients, perimetral / firewall, serveis, continuïtat, etc.

 

Addicionalment, és desitjable que el candidat aporti coneixements sobre:

 • ITIL
 • IaaS: proveïdors nacionals, AWS, Azure i/o similars
 • Office 365 i nocions sobre eines SaaS de tendència (p.ex. Slack, Trello, eines de videoconferència, etc.)

 

 • Gestió:
  • Gestió de compres i contractacions tecnològiques
  • Gestió de proveïdors
  • Gestió d’un equip de Service Desk
  • Gestió de serveis: contractes, SLAs, seguiment, etc.
  • Gestió de projectes de sistemes i desplegaments de software
 • Altres coneixements i formació:
  • Formació mínima en CFGS
  • Anglès mig

Competències

 • Visió estratègica del seu àmbit aplicat al negoci
 • Orientació al client
 • Planificació i organització
 • Relacions interpersonals, comunicació i empatia
 • Ordre i qualitat
 • Responsabilitat i compromís amb l’organització
 • Interès natural per les últimes tendències tecnològiques i curiositat, en general

Horari

Horari flexible, assegurant la seva presència de 10h a 17:30h.

 

Nom:

Cognoms:

Email:

Telèfon contacte:

Observacions:

Currículum:

He llegit i accepto l'avís legal.

Tornar